EEAC jaarconferentie: ‘A Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development’ – korte terugblik

EEAC-jaarconferentie: Op uitnodiging van de Nationale raad voor duurzame ontwikkeling van Hongarije (NFFT), hield het EEAC-netwerk (European Environment and Sustainable Advisory Councils) dit jaar van 15 - 17 oktober zijn jaarconferentie ‘A Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development’ in Budapest.

De conferentie stond in het teken van de sociale dimensie van duurzaamheids(beleid) en richtte zich op de brede Europese uitdagingen die op dit thema bestaan, zoals onder andere: demografische ontwikkeling en ongelijkheid tussen generaties en gebieden binnen Europa. Een breed internationaal sprekerspanel schetste tijdens lezingen de feiten en uitdagingen, maar ook de kansen en oplossingsrichtingen van de conferentiethema’s. Deze bijdragen zijn binnenkort beschikbaar via website van zowel de EEAC als de Hongaarse raad: NFFT.

200 mensen uit 16 landen namen deel aan de conferentie. Naast de externe conferentiedag, vonden ook interne vergaderingen plaats. De nationale en regionale adviesraden, waaronder de Rli, bespraken wat de raden individueel en in samenwerkingsverband het afgelopen jaar hebben gedaan, en wat de plannen zijn voor het komend jaar. Het netwerk koos tijdens de jaarvergadering een nieuwe voorzitter. Vanaf 1 januari 2015 volgt de Spanjaard Arnau Queralt Bassa zijn Duitse voorgangster, Miranda Schreurs, op als voorzitter van de EEAC.

De Rli organiseert volgend jaar, samen met de EEAC-werkgroep energie, een bijeenkomst over Energie en ethiek. De Portugese duurzaamheidsraad CNADS organiseert de 23ste jaarconferentie in 2015.