Kabinetsreactie op de adviezen 'De toekomst van de stad' en 'Kwaliteit zonder groei'

In de gecombineerde kabinetsreactie op de adviezen ‘De toekomst van de stad’ en ‘Kwaliteit zonder groei’ verwoordt het kabinet zijn visie op de door de Rli gesignaleerde opgaven rond stad, fysieke leefomgeving en bestuur. Vervolgens gaat het kabinet in op de aanbevelingen van de beide adviezen.

Het kabinet waardeert de brede scope en de samenhangende benadering van de adviezen en zal deze  onder de aandacht brengen bij de decentrale overheden.

foto stad Rotterdam