Aanbieding advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed’ 15 december, Den Haag

Op 15 december 2014 presenteert de Rli zijn advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’. Dit advies wordt samen met het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa) ‘Rijksvastgoed in beweging’ aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De presentatie vindt plaats in het voormalig gebouw van Europol, Raamweg 47, in Den Haag van 13.30 tot 15.30 uur.

Belastingkantoor Nijmegen

Op dit moment vormt leegstaand vastgoed een grote bedreiging voor de kwaliteit van de leefomgeving. Dit probleem zal de komende periode nog in omvang toenemen aangezien het Rijk als een van de grootste vastgoedpartijen aan het begin staat van een omvangrijke afstootoperatie. De komende jaren zal het Rijk het gebruik van ruim 3,5 miljoen m2 bruto vloeroppervlak aan gebouwd vastgoed beëindigen. Wat gaat dit betekenen voor de betrokken overheden en vastgoedpartijen? Hoe kunnen negatieve effecten van de afstoot van Rijksvastgoed worden beperkt?

Meer informatie

Voor meer informatie over het Rli-advies 'Vrijkomend rijksvastgoed' kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl of kijk op de RLI website

Voor meer informatie over het CRa-advies ‘Rijksvastgoed in beweging’ kunt u contact opnemen met Anne Luijten, communicatie, tel 0612247947.Kijk op website van het College van Rijksadviseurs.

Volg ons op Twitter met #rijksvastgoed