Bijeenkomst over advies Waardevol toerisme – 12 september 2019

Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ tijdens een openbare bijeenkomst in Den Haag. Het advies richt zich op de impact die de groei van toerisme heeft op de economie, de leefomgeving en de samenleving met specifieke aandacht voor wat de overheid kan doen om zowel kansen te benutten als bedreigingen te beheersen. Wij nodigen u hiervoor graag uit. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

foto van de kaft van het advies met titel Waardevol toerisme

Programma

Dagvoorzitter Renze Klamer voert het gesprek met deelnemers en deskundigen over de vraag hoe gestuurd kan worden op waardevol toerisme. Marjolein Demmers (raadslid en voorzitter van de commissie) licht het advies toe. Het analysemodel en de concrete adviezen worden vervolgens besproken in een aantal gespreksrondes met verschillende tafelgasten: wethouders van gemeenten, ondernemers uit de toeristische sector, onderzoekers van kennisinstellingen en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

U kunt zich aanmelden via deze uitnodiging

Lees meer over het programma

Lees meer over het advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het.

Op 6 september 2019 heeft de Rli het advies uitgebracht.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen Anneke Koose-Verschoor, anneke.verschoor@rli.nl