Nieuws

425 nieuwsberichten

Presentatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’

nieuws
10 maart 2017 - Op 10 maart 2017 heeft de raad zijn rapport ‘Technologie op waarde schatten’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken, van infrastructuur en Milieu en van .....

Uitnodiging voor de presentatie en discussiebijeenkomst ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’ op 10 maart 2017

nieuws
9 februari 2017 - Op 10 maart 2017 presenteert de raad zijn publicatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’. Met deze handreiking wil de raad een systematisch gesprek in .....

Aanvulling op het werkprogramma 2017- 2018 vastgesteld

nieuws
9 februari 2017 - Het aanvullend werkprogramma 2017-2018 is op 7 februari 2017 door minister Schultz van Haegen (IenM) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. De aanvulling is een actualisatie .....

Raad bereidt advies voor over instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom

nieuws
8 februari 2017 - In mei 2017 brengt de Rli een advies uit over grondbeleid, waarin de raad adviseert over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom. De vraag die centraal staat is: Biedt .....

Presentatie advies ‘Dichterbij en sneller’

nieuws
26 januari 2017 - Op 26 januari heeft de Rli zijn advies ‘Dichterbij en sneller: kansen voor betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s’ aangeboden aan minister Schultz van Haegen van .....

De Rli betrekt jonge generaties bij zijn werk

nieuws
17 januari 2017 - Bij de start van de tweede zittingsperiode 2016-2020 heeft de raad besloten drie junior-raadsleden aan te stellen. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere generaties .....

Aankondiging advies ‘Dichterbij en sneller’

nieuws
13 december 2016 - Op 26 januari 2017 brengt de raad zijn advies uit: ‘Dichterbij en sneller: kansen voor betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s’. Minister Schultz van Haegen van .....

Presentatie advies ’Verbindend landschap’ gemist? Bekijk hier de video’s

nieuws
13 december 2016 - De aanbiedingsbijeenkomst van het advies ‘Verbindend landschap ‘ op 8 november jl. is op video opgenomen. Heeft u de bijeenkomst gemist of wilt u de presentaties nog eens .....

International Scan 2016: Emerging Issues in an International Context

nieuws
17 november 2016 - International Scan 2016: Op verzoek van het Europese netwerk van adviesraden op het terrein van milieu en duurzaamheidsbeleid (EEAC) heeft het secretariaat van de Rli een actueel .....

Aanbieding advies ‘Verbindend landschap’

nieuws
8 november 2016 - Op 8 november 2016 heeft de raad zijn advies ‘Verbindend landschap’ aangeboden aan de minister van infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken. In .....