Nieuws

378 nieuwsberichten

Aanpak advies over landschapsontwikkeling – Uitnodiging voor ontwerpbureaus

nieuws
2 december 2015 - Uitnodiging Challenge voor ontwerpbureaus - Een advies over landschap, met daarbij het verkennen van de toekomst, vraagt om een creatief proces. De raad vraagt daarom inbreng aan .....

Reactie kabinet op advies 'Wonen in verandering’

nieuws
2 december 2015 - De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘'Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid' ontvangen. Het kabinet vat in zijn brief van .....

Advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ input voor de visie Nederland Circulaire Hotspot

nieuws
2 december 2015 - Op 17 november vond de uitreiking van ‘Beste circulaire icoonproject 2015’ plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de Groene .....

Aankondiging slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte op 15 december

nieuws
25 november 2015 - Op 15 december 2015 vindt in Amersfoort de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte plaats. De lessen en inzichten die het Jaar van de Ruimte heeft opgedaan, zijn geland in het .....

Aankondiging advies over de stelselvernieuwing van het omgevingsrecht

nieuws
28 oktober 2015 - Op 3 december 2015 presenteert de raad zijn advies over de stelselherziening van het omgevingsrecht. Met de aanvaarding van de Omgevingswet door de Tweede Kamer in juli dit jaar, .....

Uitnodiging overhandiging advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ aan Prins Carlos de Bourbon de Parme als input voor de visie Nederland Circulaire Hotspot

nieuws
28 oktober 2015 - Op dinsdagmiddag 17 november vindt de uitreiking van ‘Beste circulaire icoonproject 2015’ plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd .....

Henry Meijdam treedt 1 januari 2016 af als voorzitter Rli

nieuws
6 oktober 2015 - Henry Meijdam treedt per 1 januari 2016 af als voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Vanaf die datum is hij directeur van het Interprovinciaal overleg .....

Advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aangeboden aan minister Kamp (EZ)

nieuws
24 september 2015 - Op 24 september heeft de raad het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken . De raad pleit .....

Publicatie advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’

nieuws
21 september 2015 - Op 21 september 2015 heeft de raad het advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’ aangeboden aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Europees .....

Presentatie advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’, 24 september 2015, Den Haag

nieuws
17 september 2015 - Op donderdag 24 september 2015 presenteert de raad het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aan minister Kamp (EZ).