Nieuws

397 nieuwsberichten

Aanbieding advies ‘Mainports voorbij’

nieuws
1 juli 2016 - Op 1 juli 2016 heeft de raad zijn advies ‘Mainports voorbij’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. De raad pleit in zijn advies .....

Uitnodiging aanbieding advies over mainports

nieuws
20 juni 2016 - De raad nodigt u uit voor de aanbieding van zijn advies over mainports op vrijdag 1 juli in Den Haag. Namens de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu nemen .....

Video’s en presentaties ‘Challenge Landschap 2070’

nieuws
14 juni 2016 - De video’s en presentaties van de ontwerpbureaus en kennisinstellingen die deelnamen aan de ‘Challenge Landschap 2070’, zijn nu beschikbaar via de Rli website.

Aankondiging presentatie advies over mainports op 1 juli 2016

nieuws
10 juni 2016 - Op 1 juli 2016 brengt de raad zijn advies uit over mainportbeleid.

Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

nieuws
10 juni 2016 - De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de .....

Notitie ‘Systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving’

nieuws
30 mei 2016 - In deze notitie analyseert de raad hoe de ministeriële systeemverantwoordelijkheid in het leefomgevingsbeleid wordt ingevuld. De notitie is tot stand gekomen in een .....

Aanpak van advies over de toekomst van het landschap

nieuws
26 april 2016 - Op 7 april 2016 vond de Challenge Landschap 2070 plaats. Drie kennisinstellingen en zeven ontwerpbureaus voor landschap en stedenbouw presenteerden hun visie op welke .....

Aankondiging publicatie ‘Mainports’ juni 2016

nieuws
26 april 2016 - De raad verwacht zijn publicatie over mainports eind juni uit te brengen. De positie van de Nederlandse mainports is niet meer vanzelfsprekend door diverse nationale en mondiale .....

Jaarverslag 2015

nieuws
26 april 2016 - Het jaarverslag geeft een overzicht van de uitgebrachte publicaties van de Rli in 2015 met een korte beschrijving van de werkwijze en toelichtingen op de publicaties aangevuld met .....

Advies over circulaire economie in een notendop

nieuws
24 maart 2016 - In een handzame folder wordt het advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ kort toegelicht. Tekeningen leggen het begrip circulaire economie uit aan de hand van .....