Nieuws

355 nieuwsberichten

Video’s en presentaties ‘Challenge Landschap 2070’

nieuws
14 juni 2016 - De video’s en presentaties van de ontwerpbureaus en kennisinstellingen die deelnamen aan de ‘Challenge Landschap 2070’, zijn nu beschikbaar via de Rli website.

Aankondiging presentatie advies over mainports op 1 juli 2016

nieuws
10 juni 2016 - Op 1 juli 2016 brengt de raad zijn advies uit over mainportbeleid.

Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

nieuws
10 juni 2016 - De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de .....

Notitie ‘Systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving’

nieuws
30 mei 2016 - In deze notitie analyseert de raad hoe de ministeriële systeemverantwoordelijkheid in het leefomgevingsbeleid wordt ingevuld. De notitie is tot stand gekomen in een .....

Aanpak van advies over de toekomst van het landschap

nieuws
26 april 2016 - Op 7 april 2016 vond de Challenge Landschap 2070 plaats. Drie kennisinstellingen en zeven ontwerpbureaus voor landschap en stedenbouw presenteerden hun visie op welke .....

Aankondiging publicatie ‘Mainports’ juni 2016

nieuws
26 april 2016 - De raad verwacht zijn publicatie over mainports eind juni uit te brengen. De positie van de Nederlandse mainports is niet meer vanzelfsprekend door diverse nationale en mondiale .....

Jaarverslag 2015

nieuws
26 april 2016 - Het jaarverslag geeft een overzicht van de uitgebrachte publicaties van de Rli in 2015 met een korte beschrijving van de werkwijze en toelichtingen op de publicaties aangevuld met .....

Advies over circulaire economie in een notendop

nieuws
24 maart 2016 - In een handzame folder wordt het advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ kort toegelicht. Tekeningen leggen het begrip circulaire economie uit aan de hand van .....

Overwegingen bij het voorontwerp voor klimaatwet van de Tweede Kamerleden Klaver en Samsom

nieuws
1 maart 2016 - De raad heeft op verzoek van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks) en Samsom (PvdA), commentaar gegeven op hun voorontwerp voor een klimaatwet. De raad legde daarvoor het .....

Werving nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

nieuws
19 februari 2016 - De minister van Infrastructuur en Milieu is gestart met de werving van nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voor de tweede zittingstermijn (2016-2020). .....