Uitnodiging online discussie over Rli-advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Op 8 juni van 10:30-12:45 uur organiseert de Rli een online discussiebijeenkomst over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’. U bent van harte welkom om deel te nemen aan dit internationale debat. Het advies heeft betrekking op nationaal en EU-beleid voor gevaarlijke stoffen. Europese experts, stakeholders en Ngo’s zullen reflecteren op het advies. Diederik Samsom, kabinetschef van het Kabinet van EU-commissaris Timmermans, zal aan het eind van de bijeenkomst zijn visie geven.

kaft van het advies met titel en foto van afvalwaterafvoerpijp

Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Welke stappen zijn nodig voor een veiligere omgang met gevaarlijke stoffen? Praat maandag 8 juni mee en registreer je alvast via de website!

Lees meer over het programma, de sprekers, de aanmelding en het advies

Voor meer informatie over het advies en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl