Rli-werkconferentie Regio 2050: werken aan een duurzame toekomst: nog 10 plaatsen beschikbaar

Op 11 september 2019 organiseert de Rli een werkconferentie naar aanleiding van zijn verkenning ‘De som der delen: samenvallende opgaven in de regio’. In de werkconferentie worden de verschillende signalen uit de verkenning verdiept. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe organiseer je in jouw regio dat duurzaamheidsopgaven in samenhang worden aangepakt?

foto akker met dijk en windmolens

Deze middag spreken vertegenwoordigers van Rijk en regio over de wijze waarop zij dit doen of zouden willen doen, en wat daarbij nodig is. Daarna kunt u kiezen uit zes workshops die in samenwerking met PBL, SCP, RIVM en SER worden georganiseerd waarin steeds één thema verder wordt uitgediept. Wees er snel bij, er zijn nog maar tien plaatsen beschikbaar.

Lees het definitieve programma en een toelichting op de worskshops

Aanmelden

Lees meer over de verkenning ‘De som der delen’

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl telefoon: 06 5287 4404.