Boerenprotest vraagt langetermijnbeleid

Opinie-artikel in Boerderij  - 12 oktober 2019

Niet een gedwongen inkrimping van de veestapel, maar een marktgericht milieubeleid is de weg naar verduurzaming van de landbouw, vinden Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff, raadslid Krijn Poppe en secretaris Ron Hillebrand.

Het Malieveld was vorige week het toneel van boeren en tractoren. Boeren voelen zich machteloos en niet gewaardeerd door de maatschappij. De burger heeft wel sympathie voor de individuele boer, maar zijn kritiek op onze voedselvoorziening neemt toe. Het economisch succes van onze landbouw levert kosten op voor natuur, milieu en gezondheid. Boeren staan zwak in het systeem van voedselproductie en zien de bui al weer hangen. Het is dus geen wonder dat de crisis rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS) veel onrust onder veehouders veroorzaakt.

Lees het hele blog in Boerderij - 12 oktober 2019

Lees meer over het advies Duurzaam en gezond