Nieuws

316 nieuwsberichten

'Member states in top gear' study of CE Delft

11 oktober 2012 - Rli Chairman Henry Meijdam presented the findings of a comparative study of European policy which is entitled  ‘Member states in top gear, opportunities for national policies to reduce GHG emissions in transport’  (pfd, 2 Mb). ...

Essay boek Keep moving, towards sustainable mobility

11 oktober 2012 - Ter gelegenheid van de conferentie presenteert de Rli het boek Keep Moving, Towards Sustainable Mobility. Dit boek met prikkelende essays van alle sprekers, een column van Bas Haring en interviews met drie CEO’s van multinationationals kunt u bestellen bi ...

Foto live feed Conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

11 oktober 2012 - 11 oktober 2012- Foto's van de conferentie zijn te volgen via http://photodispatch.nl/gallery/rli/ U kunt de conferentie ook volgen via Twitter, @raadrli, gebruik #EeacRli. ...

Jonge politici presenteren nieuwe ideeën woningmarkt

5 september 2012 - Tijdens de officiële start van de Rli op 6 september 2012 hebben jonge politici hun publicatie ‘Een nieuwe weg’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Zij concluderen dat ‘levensloopbestendig betalen voor woningen’ de vastgelopen woningm ...

Conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

5 september 2012 - De organisatie van de conferentie over duurzame mobiliteit ' Keep moving, towards sustainable mobility 'neemt definitieve vormen aan. De laatste stappen worden gezet. Boek Ter gelegenheid van de conferentie geeft Rli het boek  Keep Moving, Towar ...

Essays over toekomst van de stad

5 september 2012 - Deskundigen hebben essays geschreven over de toekomst van de stad. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft ter voorbereiding van het advies ‘Toekomst van de stad’ deskundigen uit verschillende vakgebieden gevraagd een essay te schrijven. De e ...

Advies Natuur en landschap

5 september 2012 - Verwacht advies over natuur en landschap. Het advies richt zich op de vraag of en hoe de (inter)nationale natuurdoelstellingen voor de lange termijn gerealiseerd kunnen worden op basis van de huidige beleidskaders van de rijksoverheid. De raad verwacht di ...

Advies Toekomst landbouw

5 september 2012 - Verwacht: advies over de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Het advies gaat in op het knelpunt tussen voortschrijdende specialisatie en schaalvergroting enerzijds en eisen/wensen vanuit de maatschappij anderzijds. De raad verwacht het advies e ...

Advies Logistieke kracht van Nederland

5 september 2012 - Verwacht: advies over logisitieke kracht van Nederland. Goede logistiek is een fundamentele randvoorwaarde voor andere (top)sectoren. Als de logistiek niet voldoet, functioneert Nederland niet. Echter, logistiek is geen doel op zich, maar is faciliterend ...

Conferentie 'Keep moving, towards sustainable mobility'

18 Juli 2012 - Ter gelegenheid van de conferentie ‘ Keep moving, towards sustainable mobility ’ geeft Rli een boek uit. Internationaal bekende wetenschappers en auteurs leveren een bijdrage over uiteenlopende onderwerpen binnen duurzame mobiliteit. Het boek wordt uitgeg ...

Pagina's