Nieuws

321 nieuwsberichten

Presentatie advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’

19 Juli 2013 - Op 8 oktober2013 presenteert de Rli zijn advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last ’ tijdens een symposium in Madurodam in Den Haag. Secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Siebe Riedstra neemt het advies in ontvang ...

De Rli verhuist

19 Juli 2013 - Op 5 augustus 2013 verhuist de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur naar: Oranjebuitensingel 6 Den Haag De overige contactgegevens blijven ongewijzigd: Postbus 20906 2500 EX Den Haag T 070 456 2070 F 070 456 2071 info@rli.nl De Rli is per openbaar ...

Achtergrondstudies advies Duurzame gedragspatronen

18 Juli 2013 - Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen heeft de Rli twee onderzoeken uit laten voeren door ECN en Duneworks: Effectief beleid voor duurzaam gedrag: Een thematische vergelijking in Nederland Effectief beleid voor duurzaam gedrag: Ee ...

Verduurzaming grondgebonden landbouw

4 Juli 2013 - De raad is gestart met het advies ‘Verduurzaming grondgebonden landbouw’. Dit advies is een vervolg op het op het advies ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw’ uit 2011. De besluitvorming over de vormgeving van he ...

Rli start met advies Wonen en zorg

2 Juli 2013 - De raad is gestart met het advies 'Wonen en zorg'. Op verzoek van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) brengt de raad advies uit over de gevolgen van de voorgenomen beleidsveranderingen in de langdurige zorg voor de woningmarkt, de verschillen t ...

Aanvulling werkprogramma 2013-2014 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

25 juni 2013 - Minister Schultz (IenM) informeert de Tweede Kamer in een brief over de aanvulling van het werkprogramma 2013-2014 van de Rli. Omdat de raad in de zomer van 2012 van start is gegaan was het werkprogramma beperkt van omvang. De 'vrije adviesruimte ...

Geassocieerde leden Rli bekend

17 juni 2013 - De raadsleden worden in hun werk ondersteund door een groep geassocieerde leden. Uit deze expertgroep kan de raad leden toevoegen aan de raadscommissie die het advies voorbereidt. Naast een rol bij de totstandkoming van een advies kunnen de geassocieerde ...

Briefadvies ‘Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht’

17 juni 2013 - De veiligheid bij enkele honderden meest risicovolle bedrijven in Nederland en het toezicht en handhaving daarop behoeft verbetering. Bij herhaling worden onvolkomenheden aangetroffen, en erger: er doen zich incidenten voor met grote maatschappelijke gevo ...

Reactie staatssecretaris Dijksma (EZ) op advies ‘Onbeperkt houdbaar’

13 juni 2013 - Staatssecretaris Dijksma (EZ) geeft haar reactie op het onderdeel agrarisch natuurbeheer uit het advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’. De reactie is opgenomen in haar brief aan de Tweede Kamer met de beschrijving van het nieuwe stels ...

Annemieke Nijhof lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

23 mei 2013 - Het kabinet stemt in met de voordracht Annemieke Nijhof te benoemen tot lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Annemieke Nijhof is CEO bij Tauw Group BV. Zij is verantwoordelijk voor de algemene leiding van Tauw Nederland, en de Tau ...

Pagina's