Nieuws

316 nieuwsberichten

Aanvulling werkprogramma 2013-2014 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

25 juni 2013 - Minister Schultz (IenM) informeert de Tweede Kamer in een brief over de aanvulling van het werkprogramma 2013-2014 van de Rli. Omdat de raad in de zomer van 2012 van start is gegaan was het werkprogramma beperkt van omvang. De 'vrije adviesruimte ...

Geassocieerde leden Rli bekend

17 juni 2013 - De raadsleden worden in hun werk ondersteund door een groep geassocieerde leden. Uit deze expertgroep kan de raad leden toevoegen aan de raadscommissie die het advies voorbereidt. Naast een rol bij de totstandkoming van een advies kunnen de geassocieerde ...

Briefadvies ‘Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht’

17 juni 2013 - De veiligheid bij enkele honderden meest risicovolle bedrijven in Nederland en het toezicht en handhaving daarop behoeft verbetering. Bij herhaling worden onvolkomenheden aangetroffen, en erger: er doen zich incidenten voor met grote maatschappelijke gevo ...

Reactie staatssecretaris Dijksma (EZ) op advies ‘Onbeperkt houdbaar’

13 juni 2013 - Staatssecretaris Dijksma (EZ) geeft haar reactie op het onderdeel agrarisch natuurbeheer uit het advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’. De reactie is opgenomen in haar brief aan de Tweede Kamer met de beschrijving van het nieuwe stels ...

Annemieke Nijhof lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

23 mei 2013 - Het kabinet stemt in met de voordracht Annemieke Nijhof te benoemen tot lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Annemieke Nijhof is CEO bij Tauw Group BV. Zij is verantwoordelijk voor de algemene leiding van Tauw Nederland, en de Tau ...

Advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’

16 mei 2013 - In zijn advies ‘Onbeperkt houdbaar’ concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak voor natuur, vasthouden aan langetermijndoelen, uitgaan van de kracht van ...

Aanbieding advies "Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid"

8 mei 2013 - Op 16 mei 2013 presenteert de Rli zijn advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid'. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken neemt het advies tijdens deze bijeenkomst in ontvangst. In zijn advies ge ...

Ruimte voor duurzame landbouw

20 maart 2013 - In zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. De oplossing van deze dilemma's moet volgens de raad gevonden worden in een versnelde verduurzaming en voortgaande in ...

Rli start met advies over Governance Schipholregio

28 februari 2013 - De Rli start met zijn advies over governance in de Schipholregio. Dit advies is gevraagd door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Bij de voorbereiding van de Structuurvisie Mainport, Amsterdam, Schiphol, Haarlemmermeer (SMASH) is er behoefte ...

Aanbieding advies 'Ruimte voor duurzame landbouw'

28 februari 2013 - Op 20 maart 2013 presenteert de Rli zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’. In zijn advies schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. De oplossing van deze dilemma's moet volgens de raad gevonden worden ...

Pagina's