Nieuws

425 nieuwsberichten

Denk mee over advies Vitale bodem

nieuws
13 januari 2020 - Voor het advies ‘Vitale bodem’ vraagt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uw inbreng.

Kabinetsreactie op advies Waardevol toerisme

nieuws
3 januari 2020 - Op 13 december stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Waardevol toerisme’ naar de Tweede Kamer.

Werkprogramma 2020-2021 is vastgesteld

nieuws
12 december 2019 - Op 10 december 2019 is het werkprogramma aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma kent naast de lopende onderwerpen uit de vorige werkprogramma's, vijf nieuwe .....

Conferentie Verbindend Verduurzamen – 26 maart 2020

nieuws
10 december 2019 - Op 26 maart 2019 organiseert de Rli de conferentie Verbindend Verduurzamen. Denk en doe mee!

Jongerenparticipatie in klimaatbeleid: Nederland deelt ervaringen op COP25

nieuws
10 december 2019 - Op maandag 9 december 2019 vond de workshop Meaningful Youth Participation plaats tijdens de klimaatconferentie COP25 in Madrid.

Advies ‘Naar een duurzame economie‘ uitgebracht

nieuws
10 december 2019 - Op 10 december 2019 heeft de Rli zijn advies 'Naar een duurzame economie' uitgebracht.

Jongerenparticipatie op de klimmaattop COP25

nieuws
5 december 2019 - Junior-raadslid Sybren Bosch neemt deel aan de workshop jongerenparticipatie COP25

Rli brengt advies uit over de transitie naar een duurzame economie

nieuws
7 november 2019 - Op 10 december 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities.’ uit.

De website van de Rli is vernieuwd

nieuws
7 november 2019 - De Rli heeft zijn website vernieuwd. De vormgeving is aangepast zodat de informatie over onze adviezen, de onderwerpen waar wij aan werken helderder en overzichtelijker .....

Kabinetsreactie op advies: Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw

nieuws
7 november 2019 - In de kamerbrief (30 oktober 2019) geeft minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) haar reactie op het advies van de Rli: Europees landbouwbeleid: .....