Nieuws

316 nieuwsberichten

Aanbieding advies ‘Verbindend landschap’

8 november 2016 - Op 8 november 2016 heeft de raad zijn advies ‘Verbindend landschap’ aangeboden aan de minister van infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken. In dit advies gaat de raad in op de vraag hoe de verandering van het landschap als ge ...

Kamermoties aangenomen naar aanleiding van Rli-advies ‘Mainports voorbij’

7 november 2016 - Op 27 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die waren ingediend naar aanleiding van het advies ‘Mainports Voorbij’. Het gaat om: de motie van de kamerleden Mulder (CDA) / Verhoeven (D66), mede ondertekend door GroenLinks over het erken ...

Kabinetsreactie op evaluatie Rli ‘Continu positioneren’

7 november 2016 - Op 12 oktober 2016 heeft minister Schultz van Haegen van IenM, de kabinetsreactie op de evaluatie over de eerste zittingsperiode van de Rli (2012-2016) uitgevoerd door Berenschot naar de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet is positief ove ...

Aanbieding advies 'Verbindend landschap', 8 november 2016 in Den Haag

1 november 2016 - Op dinsdag 8 november 2016 brengt de raad zijn advies 'Verbindend landschap' uit. De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Annemieke Nijhof zullen het advies presenteren. Namens minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en ...

Stedelijke innovatie door technologie – Agnes van Ardenne over urgentie, waarden en afwegingen

11 oktober 2016 - Agnes van Ardenne, voormalig raadslid Rli en commissievoorzitter van de Rli-verkenning ‘Technologische innovaties in de leefomgeving’, gaat in de video ‘Urgentie, waarden en afwegingen’ in op drie urgente beleidsvragen over technologische innovaties. Open ...

Kabinetsreactie op advies Mainports voorbij

10 oktober 2016 - Op 5 oktober 2016 heeft het kabinet zijn reactie op het advies ‘Mainports voorbij’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees de kabinetsreactie Lees meer over het advies Mainports voorbij   ...

Advies 'Verbindend landschap' – uitnodiging bijeenkomst op 8 november 2016

10 oktober 2016 - Op dinsdag 8 november 2016 brengt de raad zijn advies 'Verbindend landschap' uit. De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Annemieke Nijhof zullen het advies presenteren en overhandigen aan minister Schultz van Haegen van Infras ...

De Rli is verhuisd

10 oktober 2016 - De Rli is per 10-10-2016 verhuisd naar Bezuidenhoutseweg 30 (B30) in Den Haag. Routebeschrijving In het pand B30 zijn naast de Rli ook de Autoriteit Persoonsgegevens en de drie planbureaus PBL, CPB en SCP gevestigd. ...

Werkprogramma 2017-2018 aangeboden aan de Tweede Kamer

22 september 2016 - Het Werkprogramma 2017-2018 van de Rli is op 20 september 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma bevat alleen de adviesonderwerpen die de raad nog in portefeuille heeft vanuit het vorige werkprogramma: Kwetsbare vitale infrastructuur en de ...

Kabinetsreactie op Rli-advies 'Circulaire economie: van wens naar uitvoering'

22 september 2016 - Woensdag 14 september hebben staatssecretaris Dijksma (IenM) en minister Kamp (EZ) de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over het Rijksbrede programma 'Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050'. De raad is verheugd dat het kabinet h ...

Pagina's