Uitnodiging – Online publieksbijeenkomst over advies ‘Natuurinclusief Nederland’

De Rli organiseert op donderdag 19 mei 2022 van 14:00 – 15:30 uur een online bijeenkomst over zijn advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze interactieve bijeenkomst.

Illustratie van natuur in de stad, woningen gecomnineerd met met water, bomen en groen

Programma

Wat kan natuurinclusief werken in de woningbouw, de landbouw of de energiesector bijdragen aan het zo noodzakelijke herstel van de biodiversiteit in Nederland? Welke hobbels en knelpunten bestaan er in de praktijk en hoe kunnen die worden verholpen? Biedt het concept van basiskwaliteit natuur houvast bij het verbinden van natuurherstel met andere opgaven als de woningbouw of de energietransitie? En hoe kunnen overheden gebiedsgericht samenwerken bij het realiseren van basiskwaliteit natuur? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met onder andere André van der Zande (raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies voorbereidde), sectorpartijen en bestuurders. De online deelnemers krijgen de gelegenheid vragen te stellen. Deze worden in de paneldiscussies aan de orde gesteld.

De Rli gaat hierover graag met u in gesprek. Doet u mee?

Lees meer over het programma, sprekers, wijze van aanmelden en het advies op onze eventpagina

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Mirjam van Gameren mirjam.vangameren@rli.nl of Yvette Oostendorp yvette.oostendorp@rli.nl