Rli start samen met RVS en ROB advies “Vergeten” Nederland?

Wat is nodig om problematische verschillen tussen regio’s te voorkomen, om de brede welvaart en de ontplooiingsmogelijkheden in alle gebieden in Nederland te bevorderen en de samenhang tussen de regio’s te versterken? En welke rol spelen de rijksoverheid en andere partijen daarbij?

illustratie van een grote groep mensen, verschillend van kleur, die gezamenlijk de kaart van Nederland vormen.

De Rli is samen met de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het gezamenlijk adviestraject “Vergeten” Nederland? gestart. Het advies richt zich op delen van Nederland waar sprake is van een stapeling van achterstanden, in brede welvaart, toegankelijkheid van voorzieningen en/of overheidsinzet. De drie raden dragen elk vanuit hun eigen invalshoek bij aan het adviestraject.

Naar verwachting wordt het een strategisch advies over het perspectief waarmee het Rijk in zijn beleid naar de regio’s kijkt en van waaruit de regio’s zich ten opzichte van het Rijk verhouden. Het advies wil uitgangspunten en randvoorwaarden bieden die nodig zijn voor dat perspectief, met de bedoeling de brede welvaart in alle gebieden in Nederland te versterken. De raden verwachten het advies eind 2022 uit te brengen.

Lees meer over het advies “Vergeten” Nederland?

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Bart Swanenvleugel, bart.swanenvleugel@rli.nl, 06 52012691.