Nieuws

384 nieuwsberichten

De raad start met een advies over CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

nieuws
1 mei 2018 - De Rli bereidt een advies voor over de transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. De centrale vraag luidt: Welke maatregelen moet de overheid treffen .....

André van der Zande wordt nieuw lid van de Rli

nieuws
26 april 2018 - Prof. dr. A.N. (André) van der Zande wordt lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voordracht van minister Van .....

Advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’

nieuws
18 april 2018 - Op 18 april 2018 heeft de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en .....

Aankondiging advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta’

nieuws
17 april 2018 - De Rli is gestart met het advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta’. De Rli focust hierbij op de nationale opgaven .....

Aankondiging symposium ‘van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’- 30 mei 2018- Save the date!

nieuws
30 maart 2018 - Op woensdagmiddag 30 mei 2018 organiseert de Rli het symposium ‘van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’. Tijdens dit symposium discussiëren we over de .....

Advies Duurzaam en gezond: Klimaatopgave vraagt nieuw voedselbeleid

nieuws
30 maart 2018 - Op 3 april 2018 heeft de Rli zijn advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ aangeboden aan minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis .....

Uitnodiging conferentie ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ op 24 april 2018

nieuws
29 maart 2018 - Discussieer mee over de kwetsbaarheden die de digitalisering van de stroomvoorziening met zich meebrengt. Wat zijn de gevolgen en risico’s en welke stappen zijn nodig? Om de .....

Advies: Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk

nieuws
15 maart 2018 - Vandaag heeft de Rli zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ uitgebracht. De raad concludeert dat de voortschrijdende digitalisering van de stroomvoorziening .....

Rli komt met ongevraagd advies over de overheidsrol in de verduurzaming van de energie-intensieve industrie

nieuws
15 maart 2018 - De Rli neemt het initiatief voor een ongevraagd advies over de vraag welke rollen de rijksoverheid kan vervullen bij het realiseren van de transitie naar een duurzame economie en .....

Aankondiging advies over voedselbeleid ‘Duurzaam en gezond’

nieuws
14 maart 2018 - Op 3 april presenteert de raad zijn advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt het .....