Nieuws

351 nieuwsberichten

Uitnodiging presentatie en aanbieding advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ – 22 juni 2017

nieuws
15 juni 2017 - Op 22 juni 2017 presenteert de Rli zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. Hierin adviseert de raad over de .....

Circulaire economie in Europa

nieuws
15 juni 2017 - Europe goes Circular - Er bestaat geen blueprint voor het implementeren van een circulaire economie. De complexiteit en de noviteit van de transitie van een lineair naar een .....

Advies over voedsel: Naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem

nieuws
8 juni 2017 - Voedsel: De raad is gestart met een advies over de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem in een gezonde leefomgeving. In de afgelopen decennia is het .....

Advies over mobiliteit

nieuws
29 mei 2017 - De raad is gestart met een advies over mobiliteit. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever en flexibeler worden ingezet .....

25ste jaarconferentie EEAC-netwerk over duurzame ontwikkeling en Europese samenwerking binnen een nieuwe interface voor burgers, wetenschap en beleid

nieuws
1 mei 2017 - De European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) houdt zijn 25ste jaarconferentie op 12 en 13 oktober 2017 in Maastricht met een bijzondere .....

Koning opent gebouw B30 in Den Haag

nieuws
19 april 2017 - Zijne Majesteit de Koning heeft op woensdag 19 april het gebouw ‘B30’ in Den Haag officieel geopend. Aan de Bezuidenhoutseweg 30 zijn na een grondige renovatie nu vijf .....

Presentatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’

nieuws
10 maart 2017 - Op 10 maart 2017 heeft de raad zijn rapport ‘Technologie op waarde schatten’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken, van infrastructuur en Milieu en van .....

Uitnodiging voor de presentatie en discussiebijeenkomst ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’ op 10 maart 2017

nieuws
9 februari 2017 - Op 10 maart 2017 presenteert de raad zijn publicatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’. Met deze handreiking wil de raad een systematisch gesprek in .....

Aanvulling op het werkprogramma 2017- 2018 vastgesteld

nieuws
9 februari 2017 - Het aanvullend werkprogramma 2017-2018 is op 7 februari 2017 door minister Schultz van Haegen (IenM) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. De aanvulling is een actualisatie .....

Raad bereidt advies voor over instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom

nieuws
8 februari 2017 - In mei 2017 brengt de Rli een advies uit over grondbeleid, waarin de raad adviseert over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom. De vraag die centraal staat is: Biedt .....