Kabinetsreactie op advies 'Investeren in duurzame groei'

Op 14 april 2022 stuurde de minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat mede namens minister Kaag van Financiën de kabinetsreactie op het advies ‘Investeren in duurzame groei’ naar de Tweede Kamer. Het kabinet geeft in de brief aan zich te herkennen in de zes aandachtspunten en aanbevelingen die de raad meegeeft in het advies. In de reactie wordt per aandachtspunt beschreven hoe daaraan opvolging wordt gegeven. De brief gaat ook in op de motie De Jong c.s. die het kabinet vraagt in kaart te brengen met welke wet- en regelgeving bij de gehonoreerde voorstellen uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds kunnen worden ondersteund.

illustratie van boompjes die op stapeltjes geld groeien

Mede op basis van het advies van de Rli wordt de Kamer eind april geïnformeerd over het kabinetsbesluit omtrent de bekostiging van voorstellen in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Investeren in duurzame groei’ en de beantwoording motie De Jong c.s.

Lees meer over het advies ‘Investeren in duurzame groei’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met de projectleider Bart Swanenvleugel, bart.swanenvleugel@rli.nl, 06 52012691.