Nieuws

323 nieuwsberichten

VROM-raad: Verkenning 'Ruimtelijke kwaliteit'

25 februari 2011 - De VROM-raad heeft op 25 februari 2011 zijn verkenning 'Ruimtelijke kwaliteit' aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De VROM-raad meent dat de aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid een ui ...

Gezamenlijk werkprogramma 2011-2012

14 januari 2011 - De drie raden hebben voor 2011-2012 een gezamenlijk werkprogramma opgesteld. Het werkprogramma geeft inzicht in de laatste stand van zaken en de planning van de adviestrajecten. De drie raden, Raad voor het Landelijk Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaa ...

Nieuwe samenstelling raden

10 januari 2011 - Op 1 januari liep de benoemingstermijn van de leden van de Raad voor verkeer en waterstaat (RVW) en de VROM-raad af. In afwachting van de behandeling van de instellingswet is voor beide raden de benoeming van drie leden verlengd. Op 1 januari liep de beno ...

Pagina's