Nieuws

328 nieuwsberichten

Suggesties voor adviezen?

nieuws
30 mei 2011 - Om met zoveel mogelijk spelers in het veld feeling te krijgen nodigen de raden u uit om suggesties voor adviesonderwerpen door te geven. De raden betrekken de kennis en ervaring van deskundigen en actoren op het terrein van de fysieke leefomgeving bij hun ...

Over belangen beleid en burgers, studie Raad VenW

nieuws
30 mei 2011 - Op 18 mei 2011 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat, als afronding van zijn raadsperiode, de studie ‘Over belangen, beleid en burgers' uitgebracht. Minister Schultz van Haegen (r), ontvangt de studie van Geert Jansen, voorzitter. Over belangen, b ...

Over belangen beleid en burgers

nieuws
9 mei 2011 - De raad voor Verkeer en Waterstaat heeft op 18 mei 2011 de publicatie ‘Over belangen beleid en burgers’ aangeboden. De raad voor Verkeer en Waterstaat heeft op 18 mei 2011 de publicatie ‘Over belangen beleid en burgers’ aangeboden aan de minister van Infr ...

Studie: Raad voor Verkeer en Waterstaat ‘Over belangen, beleid en burgers’

nieuws
28 april 2011 - Als afronding van zijn raadsperiode publiceert de Raad voor Verkeer en Waterstaat op 18 mei 2011 zijn studie ‘Over belangen, beleid en burgers’. Als afronding van zijn raadsperiode publiceert de Raad voor Verkeer en Waterstaat de studie ‘Over belangen, be ...

Resultaat conferentie 'Maak ruimte voor vernieuwing'

nieuws
28 februari 2011 - Het resultaat van de conferentie ‘Maak ruimte voor vernieuwing', georganiseerd voor de jongste gemeenteraadsleden van Nederland over de fysieke inrichting van Nederland. Op 26 en 27 november 2010 hebben de raden de conferentie ‘Maak ruimte voor verni ...

VROM-raad: Verkenning 'Ruimtelijke kwaliteit'

nieuws
25 februari 2011 - De VROM-raad heeft op 25 februari 2011 zijn verkenning 'Ruimtelijke kwaliteit' aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De VROM-raad meent dat de aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid een ui ...

Gezamenlijk werkprogramma 2011-2012

nieuws
14 januari 2011 - De drie raden hebben voor 2011-2012 een gezamenlijk werkprogramma opgesteld. Het werkprogramma geeft inzicht in de laatste stand van zaken en de planning van de adviestrajecten. De drie raden, Raad voor het Landelijk Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaa ...

Nieuwe samenstelling raden

nieuws
10 januari 2011 - Op 1 januari liep de benoemingstermijn van de leden van de Raad voor verkeer en waterstaat (RVW) en de VROM-raad af. In afwachting van de behandeling van de instellingswet is voor beide raden de benoeming van drie leden verlengd. Op 1 januari liep de beno ...