Nieuws

320 nieuwsberichten

Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding

19 oktober 2011 - Het advies 'Remmen los, versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland’, is op 19 oktober 2011 aangeboden aan minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Atsma (IenM). Bij een duurzame samenleving hoort een duurza ...

Werkprogramma 2012-2013

18 oktober 2011 - Het Werkprogramma 2012-2013 van de raden biedt ruimte voor ongeveer tien adviesthema’s. Zeven adviezen zijn geprogrammeerd (waaronder één briefadvies) en de organisatie van een internationaal congres. De dynamiek in het beleid (Structuurvisie Infrastructu ...

Een zee van mogelijkheden

28 september 2011 - Het advies 'Een zee van mogelijkheden' is op 28 september 2011 aangeboden aan staatssecretaris Atsma (IenM). De Noordzee is van grote maatschappelijke betekenis voor Nederland. De mogelijkheden die de Noordzee biedt worden onvoldoende benut. Dat ...

Aankondiging advies over duurzame energietransitie

27 september 2011 - In oktober brengen de raden een advies uit over duurzame energietransitie. Dit advies richt zich op de vraag hoe de transitie naar een duurzame energiehuishouding in 2050 intelligent versneld kan worden om economische kansen te benutten en risco’s te verm ...

Reactie ministerie BZK op advies ’Open deuren dichte deuren’

27 september 2011 - In zijn reactie op 'Open deuren, dichte deuren' gaat minister Donner (BZK) in op de analyse van de RLI en de genoemde beleidsaanbevelingen uit het advies over middeninkomens op de woningmarkt. Lees de reactie van minister Donner (pdf, 90 Kb)  (B ...

Verslag aanbieding studie ‘Over belangen, beleid en burgers'

27 september 2011 - Het verslag van het minisymposium  (pdf, 500 Kb) in mei 2011 over de studie 'Over belangen, beleid en burgers' is beschikbaar op de website. De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft, als afronding van zijn raadsperiode, tijdens een minisymposium ...

Een zee van mogelijkheden

26 september 2011 - Op 28 september 2011 bieden de raden het advies ‘Een zee van mogelijkheden: het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’ aan Joop Atsma, staatssecretaris I&M, aan. Het advies richt zich op een duurzaam gebruik van de Noordzee. De ...

Tijd voor waterveiligheid

16 september 2011 - Het advies 'Tijd voor waterveiligheid' is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorber ...

Tijd voor waterveiligheid

15 september 2011 - Op 15 september 2011 brengen de raden advies uit over een strategie voor overstromingsrisicobeheersing. Het advies ‘Tijd voor waterveiligheid’ zal tijdens een minisymposium worden aangeboden aan Chris Kuijpers, DG Ruimte en Water, van het Ministerie van I ...

Uitnodiging presentatie advies‘Tijd voor waterveiligheid’

30 augustus 2011 - Uitnodiging voor presentatie van advies 'Tijd voor waterveiligheid’ aan de directeur-generaal Ruimte en Water (Ministerie I&M). De aanbieding vindt plaats tijdens een minisymposium op 15 september 2011 in Paviljoen de Witte in Scheveningen van 15 ...

Pagina's