International Scan 2016: Emerging Issues in an International Context

International Scan 2016: Op verzoek van het Europese netwerk van adviesraden op het terrein van milieu en duurzaamheidsbeleid (EEAC) heeft het secretariaat van de Rli een actueel overzicht opgesteld van internationale beleidsontwikkelingen en opkomende vraagstukken op het brede terrein van duurzame ontwikkeling, het klimaat- en milieubeleid en de infrastructuur. Collega’s van andere adviesraden die lid zijn van het EEAC-netwerk hebben hieraan bijgedragen.

cover van de publicatie met titel International scan 2016, geen illustratie

De International Scan 2016 besteedt aandacht aan een aantal specifieke beleidsterreinen, zoals klimaat en energie, milieu en water, voedsel en landbouw, groene en circulaire economie en transport en mobiliteit. De International Scan 2016 kan bijdragen aan de agendavorming binnen het EEAC-netwerk en inspiratie en informatie bieden aan allen die betrokkenen zijn bij de implementatie van de duurzaamheidsdoelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Agneta Andersson, internationaal coördinator, agneta.andersson@rli.nl

Lees meer over de International Scan 2016

Lees de International Scan 2016

Lees meer over het Europese netwerk (EEAC)