Kamermoties aangenomen naar aanleiding van Rli-advies ‘Mainports voorbij’

Op 27 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die waren ingediend naar aanleiding van het advies ‘Mainports Voorbij’.

Het gaat om:

  • de motie van Vos (PvdA), Verhoeven (D66) en Van Tongeren (GroenLinks) over het overnemen van de aanbeveling van de Rli over Brainport Eindhoven. Hierin wordt onder andere gevraagd om Brainport Eindhoven als economisch kerngebied te verbinden aan de twee andere economische kerngebieden, de Noordelijke en Zuidelijke Randstad, in een Strategie Vestigingsklimaat 2040.
    Lees de motie kamerlid Vos c.s.

Lees hier meer over het advies ’Mainports voorbij’