Aanbieding advies ‘Verbindend landschap’

Op 8 november 2016 heeft de raad zijn advies ‘Verbindend landschap’ aangeboden aan de minister van infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken. In dit advies gaat de raad in op de vraag hoe de verandering van het landschap als gevolg van de grote en urgente duurzaamheidsopgaven kan en moet worden begeleid.

cover van het advies met foto van polderlandschap met stervormige verkaveling op de achtergrond Amsterdam

Nederland staat voor grote en urgente duurzaamheidsopgaven. Zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de verduurzaming van de landbouw. Die zullen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen. Een landschap waar mensen aan gehecht zijn, waar ze hun identiteit aan ontlenen en waar zij zich thuis voelen. Het realiseren van deze opgaven lukt naar het oordeel van de raad alleen als dat gebeurt in een intensieve maatschappelijke dialoog waarin de verbetering van de kwaliteit van het landschap centraal staat.

Namens minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken namen Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water (IenM) en Wieke Tas van Directie Natuur en Biodiversiteit (EZ) het advies in ontvangst.

vlnr: Wieke Tas (EZ), Peter Heij (IenM), Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli. Foto: Fred Ernst

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, e-mail yvette.oostendorp@rli.nl

Lees het persbericht ‘Duurzaam Nederland lukt niet zonder landschapskwaliteit'

Lees meer over het advies ‘Verbindend Landschap

Lees het advies ‘Verbindend landschap’