Nieuws

419 nieuwsberichten

Ruimte voor duurzame landbouw

nieuws
20 maart 2013 - In zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. De oplossing van deze dilemma's moet .....

Rli start met advies over Governance Schipholregio

nieuws
28 februari 2013 - De Rli start met zijn advies over governance in de Schipholregio. Dit advies is gevraagd door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Bij de voorbereiding van de .....

Aanbieding advies 'Ruimte voor duurzame landbouw'

nieuws
28 februari 2013 - Op 20 maart 2013 presenteert de Rli zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’. In zijn advies schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in .....

De halalwoning als probleem? Over het maken van problemen als tijdverdrijf

nieuws
11 februari 2013 - De halalwoning als probleem? Ingezonden artikel van Pieter Hooimeijer en Vincent Smit in het Parool van 7 feb. 2013.

De raad nodigt u uit om mee te denken over advies ‘Logistieke kracht van Nederland’

nieuws
10 januari 2013 - Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de Rli uw inbreng. Het adviestraject is in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en .....

Rli start voorbereiding advies over integraal toezicht BRZO-bedrijven

nieuws
10 januari 2013 - De Rli is op eigen initiatief gestart met een advies over integraal toezicht bij BZRO-bedrijven. Incidenten hebben tot een discussie geleid over toezicht en handhaving bij een .....

Adviesraden over vermaatschappelijking en burgerbetrokkenheid

nieuws
18 december 2012 - Negen adviesraden hebben zich tot de ministerraad gewend met een brief over vermaatschappelijking en burgerparticipatie. Zij hebben daar eerder over geadviseerd vanuit hun eigen .....

Toekomst van de stad- discussieavond in Pakhuis de Zwijger

nieuws
18 december 2012 - Op 10 december jl. vond een discussieavond plaats over de toekomst van de stad in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Aan de hand van drie essays uit de bundel die de Rli heeft laten .....

Vermaatschappelijking in het fysieke domein

nieuws
22 november 2012 - In opdracht van de Rli heeft Bart Swanenvleugel het essay 'Vermaatschappelijking in het fysieke domein' geschreven.

Toekomst stad: Uitnodiging discussie Pakhuis de Zwijger

nieuws
22 november 2012 - Op 10 december organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Rli de discussie 'De toekomst van de Stad'.