Nieuws

323 nieuwsberichten

Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw

7 juni 2011 - Op 7 juni 2011 hebben de raden het briefadvies 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw' uitgebracht. Nederland en Europa moeten strategische keuzes durven maken om de positie van de eigen land- en tuinbouw ...

Open deuren, dichte deuren. Middengroepen op de woningmarkt

7 juni 2011 - Op 16 juni presenteren de raden een gemeenschappelijk advies over de middengroepen op de woningmarkt. In dit advies signaleren de raden dat het middensegment op de woningmarkt vrijwel ontbreekt. Problemen liggen op het vlak van toegankelijkheid en betaalb ...

Congres 'Ruimtelijke Kwaliteit in de regio' goed bezocht

5 juni 2011 - Zo’n tachtig bestuurders, medewerkers van provincies en kwaliteitsateliers, EO Weijersstichting en betrokken organisaties togen op 11 mei naar Utrecht voor een congres over ‘Ruimtelijke kwaliteit in de regio’. Directe aanleiding voor dit congres vormde en ...

Open deuren, dichte deuren. Middengroepen op de woningmarkt

30 mei 2011 - Begin juni presenteren de raden een gemeenschappelijk advies over de middengroepen op de woningmarkt. In dit advies signaleren de raden dat het middensegment op de woningmarkt vrijwel ontbreekt. Problemen liggen op het vlak van toegankelijkheid en betaalb ...

Toekomst ruimtelijk beleid

30 mei 2011 - Op 8 juni 2011 publiceren de raden het briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid. In dit briefadvies adviseren de raden over het effectiever maken van de ruimtelijke ordening, in het licht van de voorgenomen decentralisatie. In dit briefadvie ...

Suggesties voor adviezen?

30 mei 2011 - Om met zoveel mogelijk spelers in het veld feeling te krijgen nodigen de raden u uit om suggesties voor adviesonderwerpen door te geven. De raden betrekken de kennis en ervaring van deskundigen en actoren op het terrein van de fysieke leefomgeving bij hun ...

Over belangen beleid en burgers, studie Raad VenW

30 mei 2011 - Op 18 mei 2011 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat, als afronding van zijn raadsperiode, de studie ‘Over belangen, beleid en burgers' uitgebracht. Minister Schultz van Haegen (r), ontvangt de studie van Geert Jansen, voorzitter. Over belangen, b ...

Over belangen beleid en burgers

9 mei 2011 - De raad voor Verkeer en Waterstaat heeft op 18 mei 2011 de publicatie ‘Over belangen beleid en burgers’ aangeboden. De raad voor Verkeer en Waterstaat heeft op 18 mei 2011 de publicatie ‘Over belangen beleid en burgers’ aangeboden aan de minister van Infr ...

Studie: Raad voor Verkeer en Waterstaat ‘Over belangen, beleid en burgers’

28 april 2011 - Als afronding van zijn raadsperiode publiceert de Raad voor Verkeer en Waterstaat op 18 mei 2011 zijn studie ‘Over belangen, beleid en burgers’. Als afronding van zijn raadsperiode publiceert de Raad voor Verkeer en Waterstaat de studie ‘Over belangen, be ...

Resultaat conferentie 'Maak ruimte voor vernieuwing'

28 februari 2011 - Het resultaat van de conferentie ‘Maak ruimte voor vernieuwing', georganiseerd voor de jongste gemeenteraadsleden van Nederland over de fysieke inrichting van Nederland. Op 26 en 27 november 2010 hebben de raden de conferentie ‘Maak ruimte voor verni ...

Pagina's