Presentatie advies ‘Dichterbij en sneller’

Op 26 januari heeft de Rli zijn advies ‘Dichterbij en sneller: kansen voor betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s’ aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. In dit advies gaat de raad in op de vraag hoe de overheid de bereikbaarheid binnen stedelijke regio’s kan verbeteren.

foto cover van het advies

De Nederlandse economie draait voor een belangrijk deel op de activiteiten in de stedelijke regio’s. Het belang van die stedelijke regio’s neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Het aantal inwoners neemt er toe, evenals de bedrijvigheid en culturele activiteiten. Het is daarom van nationaal belang dat het dagelijks leven in stedelijke regio’s optimaal functioneert. Goede bereikbaarheid in stedelijke regio’s is daarvoor onmisbaar.

Het huidige bereikbaarheidsbeleid is te sterk in hokjes verdeeld om Nederlandse stedelijke regio’s in de toekomst bereikbaar te houden. Het palet aan mogelijkheden om een bepaalde bestemming te bereiken wordt groter. Maar het beleids- en wetgevingskader belemmert het verzilveren van de kansen die daardoor ontstaan. Rijk, provincies en gemeenten werken bovendien nog onvoldoende samen. Het beleid is daarnaast vooral gericht op extra infrastructuur en snellere verplaatsingen, en stuurt nog onvoldoende op de locaties van voorzieningen en activiteiten.

Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli, overhandigt het advies Dichterbij en sneller aan minister Schultz van IenM

Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli, overhandigt het advies 'Dichterbij en sneller' aan minister Schultz van IenM. Foto Fred Ernst

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, nicole.van.buren@rli.nl

Lees het persbericht ‘Bereikbare stad vraagt om ontschotting’

Lees meer over het advies ‘Dichterbij en sneller: kansen voor betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s’

Lees het advies ‘Dichterbij en sneller: kansen voor betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s’