Pers

7 persberichten

Tweede Kamer moet bedrijfstoeslagen richten op kwaliteit landelijk gebied

RLG 6 October 2005 - De Tweede Kamer zal de bedrijfstoeslagen voor agrarische bedrijven moeten richten op verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. De Kamer zal de provincie het voortouw moeten geven om de kwaliteitsverbetering tot stand te brengen. Scherpe formulering van rijksdoelen is nodig om te zien of de provincie voldoende resultaten behaald.

Europe challenged to tackle climate change

RLG 9 September 2005 - Europe’s independent scientific advisers on the environment and sustainable development from 15 countries will issue a stark warning today - Friday 9 September 2005 - that all European countries are not doing enough to slow the loss of wildlife accelerated by climate change. At their annual conference, this year in Oxfordshire, they ask all Member States and the European Commission to commit now…

Kwaliteit platteland gaat onnodig achteruit

RLG 25 June 2005 - Bestuurders moeten 'nee' durven zeggen! Regionale identiteit, natuur en landschappelijke beleving gaan onnodig achteruit. Door de teruggang van de landbouw worden op het platteland andere economische activiteiten steeds belangrijker. De initiatiefnemers hechten meer belang aan economie dan aan de kwaliteit van de leefomgeving. De veranderingen op het platteland bieden juist kansen om de…

Iedere burger heeft recht op groen

RLG 25 June 2005 - Groen: sluitpost in stedelijke omgeving De stedeling krijgt ook de komende decennia niet de groene leefomgeving die hij wil. Binnen vijf jaar worden in het stedelijk gebied 350 duizend huizen gebouwd. Voor parken, singels, groene bermen of trapveldjes wordt echter te weinig ruimte gereserveerd. Groen draagt meer bij aan leefbaarheid, gezondheid en economische ontwikkeling dan veel mensen…

Vitale glastuinbouw vraagt om gericht rijksbeleid

RLG 9 April 2005 - De Nederlandse glastuinbouw heeft zich de laatste jaren krachtig ontwikkeld tot een economisch cluster van wereldbetekenis. Wil de glastuinbouw deze positie behouden en verder uitbouwen, dan zal het rijk haar huidige beleid moeten bijstellen. Dit concludeert de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies over de ruimtelijke ontwikkeling van de glastuinbouw in Nederland getiteld 'Plankgas voor…

Nederland moet alternatieven voor windparken in zee onderzoeken

Raad voor de Wadden 5 April 2005 - Internationale samenwerking Waddenbeleid  te ondoorzichtig De Raad voor de Wadden, die de regering adviseert over het Waddengebied, heeft in de aanloop naar de internationale ministersconferentie op Schiermonnikoog, een advies over de trilaterale samenwerking geschreven aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het rapport behandelt de toekomst van de samenwerking…

Advies over Nationale landschappen

RLG 23 February 2005 - Het kabinet geeft 500.000 ha Nederlands cultuurlandschap de status van ‘Nationaal Landschap’. De Raad voor het Landelijk Gebied, die het kabinet adviseert over de uitvoering van dit voornemen, juicht deze hoge ambitie toe. Er wordt al decennia gepraat over het behoud van ons cultuurlandschap, maar het kreeg nooit handen en voeten. En dat is jammer, want ons cultuurlandschap is een essentieel…