Pers

3 persberichten

Europees milieu- en transportbeleid moeten hand in hand gaan

Rli 12 October 2012 - Janez Potocnik roept lidstaten op om één Europees duurzaam transportsysteem te vormen 12 oktober 2012 – EU-lidstaten kunnen hun concurrentiepositie verstevigen door het nationale mobiliteitsbeleid te verduurzamen en één Europees transportsysteem te vormen. Dit zei Janez Potocnik, eurocommissaris Milieu, op de conferentie 'Keep moving, towards sustainable mobility'. De Raad voor de leefomgeving…

Jonge politici presenteren nieuwe ideeën woningmarkt

Rli 5 September 2012 - Levensloopbestendig betalen voor woningen kan de vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen. De voordelen van de hypotheekrenteaftrek moeten terecht komen bij de groep die dat het hardst nodig heeft, namelijk de starters. Dit constateren de jongste gemeenteraadsleden van Nederland in hun visie op de leefomgeving. Deze visie, getiteld ‘Een nieuwe weg’, hebben zij op 6 september 2012 aanboden…

Benoeming raadsleden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Rli 13 July 2012 - De ministerraad heeft vandaag de samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt. Rli is een nieuwe onafhankelijke adviesraad die regering en parlement adviseert over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad zal maatschappelijke vraagstukken behandelen van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en…