Pers

6 persberichten

Overheid moet sterker sturen op transitie naar duurzame economie

Rli 10 December 2019 - 10 december 2019 - Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en afnemende biodiversiteit maken de transitie naar een duurzame economie onvermijdelijk. Om deze transitie goed te laten verlopen moet de overheid hierop sterker sturen, en wel vanuit een richtinggevende visie waarin het streven naar brede welvaart centraal staat. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in…

Groei toerisme vereist een ander beleid

Rli 6 September 2019 - Het aantal toeristen in Nederland groeide de afgelopen tien jaar exponentieel en blijft ook de komende jaren exponentieel doorgroeien. Met toerisme wordt inmiddels evenveel verdiend als in de bouw en ruim tweemaal zoveel als in de landbouw. De toegenomen toeristische druk zorgt echter ook steeds vaker voor problemen en overlast. Dat is schadelijk voor de leefomgeving én op den duur ook nadelig…

Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

Rli 29 May 2019 - Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar de rol van investeerders op de woningmarkt. Aanleiding voor het rapport is dat in nieuwsberichten vaak wordt geschreven over het opkopen van woningen voor de verhuur door beleggers. Deugdelijke cijfers hierover zijn echter niet beschikbaar. Het rapport van het Kadaster ‘Kopen om te verhuren…

Zet Europees landbouwgeld in voor kringlooplandbouw

Rli 22 May 2019 - 22 mei 2019 - De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de ambitie om in Nederland te komen tot kringlooplandbouw. De Raad voor leefomgeving en infrastructuur adviseert de minister om komende jaren het Europese landbouwgeld hiervoor in toenemende mate in te zetten en doet in verband daarmee een aantal aanbevelingen in zijn vandaag verschenen advies ‘Europees landbouwbeleid:…

Behandel de luchtvaart als een gewone bedrijfstak

Rli 18 April 2019 - 18 april 2019 - De luchtvaart heeft in het rijksbeleid een uitzonderingspositie. Andere mobiliteitssectoren of bedrijfstakken worden meer dan de luchtvaart afgerekend op hun effect op de leefomgeving. De oplopende spanning tussen de groei van de luchtvaart aan de ene kant en de belangen van het klimaat en de leefomgeving aan de andere kant maken een heroverweging van deze uitzonderingspositie…

Duurzaamheidsopgaven kunnen regio impuls geven

Rli 26 March 2019 - 26 maart 2019 - Nederland moet verduurzamen. Onze energievoorziening, ons voedselsysteem en onze economie zullen de komende decennia fors veranderen. Ook zullen wij ons aan de klimaatverandering moeten aanpassen. Aan deze vier opgaven wordt door verschillende overheidslagen gewerkt, maar de uitvoering vindt plaats in de regio. Daar kunnen deze opgaven elkaar versterken dan wel in de weg zitten.…