Pers

7 persberichten

Succes Omgevingswet nog niet zeker

3 December 2015 - De stelselherziening van het omgevingsrecht is een van de grootste wetgevingsoperaties van de afgelopen honderd jaar in Nederland. Doel is de besluitvorming over ruimtelijke projecten eenvoudiger maken. Of dat doel wordt bereikt is nog onzeker concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’ dat vandaag is aangeboden aan…

Adviesraad bepleit Klimaatwet - Energieadvies wenst sturing op CO2-reductie

Rli 23 September 2015 - Hoewel Nederland al jaren klimaatbeleid voert, is de CO2-emissie van de energievoorziening nog steeds niet gedaald. Om de afgesproken klimaatdoelen te halen is een trendbreuk nodig. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ dat vandaag aan minister Kamp van Economische Zaken is aangeboden. De…

Rijk en regio moeten krachten bundelen in Europa

Rli 21 September 2015 - Europees leefomgevingsbeleid werkt door tot in de regio. In de regio worden Europese regels vertaald in concrete plannen die de burger raken. Europees beleid heeft bijgedragen aan een gezondere en veiligere leefomgeving, maar de Europese regels geven nog te vaak spanningen in de uitvoering. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vindt het nodig dat het Rijk en de decentrale…

Woningmarkt moet verder hervormd

Rli 25 June 2015 - De woningmarkt vertoont tekenen van herstel, maar veel mensen slagen er niet in om een woning te vinden die bij hen past. Verdere hervorming van de woningmarkt en het woonbeleid is daarvoor noodzakelijk. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Wonen in verandering’, dat op 25 juni 2015 is aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Nederland creëert kansen met circulaire agenda

Rli 18 June 2015 - Nederland kan profiteren van het slimmer omgaan met grondstoffen. Om dit bereiken is een kabinetsbrede circulaire agenda nodig. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ dat vandaag is aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Een kabinetsbrede aanpak…

Energieadvies 2050: Kansrijke routes naar een volledig duurzame energievoorziening

Rli 9 March 2015 - Rli start open consultatie rond adviesaanvraag over energievoorziening op lange termijn Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het ministerie van Economische Zaken is de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een verkenning gestart die na de zomer uitmondt in een advies aan minister Kamp. De meest kansrijke routes worden…

Technologie vraagt andere rol overheid

22 January 2015 - Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op en ze zijn bovendien steeds meer met elkaar verweven. Technologie komt steeds dichter bij ons, zelfs in ons lichaam. Innovaties hebben grote invloed op onze manier van leven en op sociale en morele waarden zoals privacy en transparantie. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn publicatie ‘Verkenning…