Jonge politici presenteren nieuwe ideeën woningmarkt

Levensloopbestendig betalen voor woningen kan de vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen. De voordelen van de hypotheekrenteaftrek moeten terecht komen bij de groep die dat het hardst nodig heeft, namelijk de starters. Dit constateren de jongste gemeenteraadsleden van Nederland in hun visie op de leefomgeving. Deze visie, getiteld ‘Een nieuwe weg’, hebben zij op 6 september 2012 aanboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu ter gelegenheid van de start van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

De jongeren constateren dat vooral de huidige huiseigenaren profiteren van de hypotheekrenteaftrek. De afspraken uit het lenteakkoord, die starters verplichten hun hypotheek af te lossen, maken het voor starters alleen maar moeilijker om een woning te kopen. De jongeren willen de hypotheekrenteaftrek zo aanpassen, dat juist starters hiervan profiteren. Voor mensen die al enige tijd huiseigenaar zijn, zou de aftrek stapsgewijs afgebouwd kunnen worden. ‘Levensloopbestendig betalen’ noemen de jonge gemeenteraadsleden dit. Het vergroot de toegankelijkheid van de woningmarkt en de doorstroming.

Daarnaast pleiten de jongeren opmerkelijk genoeg voor een lagere kwaliteit van starterswoningen. De huidige kwaliteit maakt starterswoningen relatief duur, waardoor het niet eenvoudig is er een te kopen. De hoge kwaliteit van woningen zorgt er bovendien voor dat starters niet snel op zoek gaan naar een beter huis als ze meer gaan verdienen. Meer starterswoningen van lagere kwaliteit, vergroten de betaalbaarheid voor starters en de doorstroming op de woningmarkt.

De woningmarkt is één van de thema’s waar de jongste gemeenteraadsleden op ingaan in ‘Een nieuwe weg’. Op uitnodiging van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur geven de gemeenteraadsleden ook hun visie op andere langetermijnvraagstukken zoals energievoorziening, natuur en mobiliteit.