Nieuws

38 nieuwsberichten

Aankondiging advies: ‘Kansen in Europees landbouwbeleid voor innovatie en versnelde verduurzaming landbouw’

7 oktober 2013 - Een briefadvies over hoe het Europees landbouwbeleid benut kan worden bij de versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw door innovatie en versnelde verduurzaming, verwacht de raad in oktober/november uit te brengen. Dit advies bouwt ...

Rli-werkprogramma 2014-2015

1 oktober 2013 - Het Rli-werkprogramma 2014-2015 is op 27 september 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer. De adviesonderwerpen voor de periode 2014-2015 zijn: Ruimtelijke economische structuurversterking Woningbehoefte Kwetsbare vitale infrastructuur en de rol van de burge ...

Sturen op samenhang, governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam

13 september 2013 - Vandaag heeft de raad het advies Sturen op samenhang,  governance in de metroplitane regio Schiphol/Amsterdam' gepubliceerd. Het versterken van de internationale concurrentiepositie van de regio én van Nederland is van groot belang en daarvoor is de ...

Debat: De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen

11 september 2013 - Op 13 sept. organiseert de Rli het debat: 'De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen', op verzoek van het directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder leiding van Annemieke Nijhof ...

Kabinetsreactie op het advies ‘Veiligheid bij Brzo-bedrijven’

5 september 2013 - De kabinetsreactie op het Rli-advies 'Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht' en het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) 'Veiligheid bij Odfjell Terminals Rotterdam' is op 3 september 2013 naa ...

Oproep: Student duurzaamheid of logistiek? Geef je op als social media reporter en twitter op 8 oktober mee over circulaire economie en logistiek!

2 september 2013 - De raad zoekt studenten die als social media reporter verslag willen doen van het symposium via hun eigen favoriete social media kanaal en op het symposium mee willen twitteren. Op het symposium zal een aantal belangrijke vertegenwoordigers van de logisti ...

Aankondiging: Presentatie advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’, 8 oktober

2 september 2013 - Op 8 oktober 2013 presenteert de Rli zijn advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last ' tijdens een symposium in Den Haag. Secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Siebe Riedstra neemt het advies in ontvangst ...

Aankondiging: publicatie advies over governance in de Schipholregio, 13 september

2 september 2013 - Op 13 september 2013 publiceert de Rli zijn advies over governance in de Schipholregio. Dit advies is gevraagd door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Bij de voorbereiding van de Structuurvisie Mainport, Amsterdam, Schiphol, Haarlemmermeer ( ...

Essays Duurzame gedragspatronen

22 augustus 2013 - De Rli heeft ter voorbereiding van het advies 'Duurzame Gedragspatronen' vier wetenschappers gevraagd een essay te schrijven. De essays gaan in op wat ethische en sociaal wenselijke grenzen zijn in hoe ver de overheid mag en moet gaan in gedrags ...

Student duurzaamheid of logistiek? Twitter mee op 8 oktober op sympsium over de circulaire economie en logistiek!

19 augustus 2013 - Gezocht studenten duurzaamheid of logistiek die op het symposium over circulaire economie en logistiek mee willen twitteren en via hun eigen favoriete social media kanaal verslag willen doen. De raad zoekt studenten die vanuit hun eigen passie voor een de ...

Pagina's