Nieuws

44 nieuwsberichten

Energieadvies 2050- Praat mee over de toekomst van onze energievoorziening!

21 april 2015 - Uitnodiging consultatiebijeenkomst Energieadvies 2050 op 19 mei 2015 De raad nodigt u van harte uit mee te denken over de routes naar een volledige duurzame energievoorziening in 2050. Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Rli gevraagd om een advie ...

Aankondiging advies ‘Stelselherziening omgevingsrecht’

21 april 2015 - De raad is gestart met een advies over de stelselherziening van het omgevingsrecht. De Rli vraagt zich af of de intenties van deze stelselherziening (‘eenvoudig en beter’) bij de uitwerking van de Omgevingswet in nadere regelgeving en instrumenten verweze ...

Energieadvies 2050 – Video impressie eerste consultatiebijeenkomst 24 maart 2015

16 april 2015 - De eerste consultatiebijeenkomst om ideeën en visies te vernemen voor het ‘Energieadvies 2050’ heeft op 24 maart plaatsgevonden. De compilatievideo van deze middag staat nu online. Vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties, (lokale) ...

Video's van de presentaties van de sprekers conferentie Connecting the Dots nu online

10 april 2015 - De video's van de presentaties van de sprekers op de conferentie 'Connecting the dots' staan nu online. De sprekers Dr. André Kuipers (European Space Agency), Prof. Carlota Perez (London School of Economics), Prof. Jaap Seidell (VU Amsterda ...

Kabinetsreactie op advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed’

16 maart 2015 - De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed’ ontvangen. Het kabinet geeft in zijn brief van 13 maart 2015 een reactie op de adviezen van de Rli en het College van Rijksadviseurs (CRa). De raad adviseert het kabinet ten aanzie ...

Energieadvies 2050: Kansrijke routes naar een volledig duurzame energievoorziening

9 maart 2015 - Rli start open consultatie rond adviesaanvraag over energievoorziening op lange termijn. Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het ministerie van Economische Zaken is de Raad voor de leefomge ...

Lancering en overdracht van 'De GedragsToets 2.0'

4 maart 2015 - Op 4 maart 2015 heeft de Rli de vernieuwde versie van ‘De GedragsToets' gelanceerd en de toets officieel overgedragen aan het Behavioural Insights Netwerk Nederland, een netwerk waarbij alle ministeries zijn aangesloten. Marjolijn Demmers, Rli-raadsl ...

Uitnodiging lancering vernieuwde versie van De GedragsToets

3 maart 2015 - Op 4 maart 2015 lanceert de Rli de verbeterde versie van de ‘De GedragsToets' en draagt de raad de toets officieel over aan het Behavioural Insights Netwerk Nederland, een netwerk waarbij alle ministeries zijn aangesloten. Een jaar geleden, heeft de ...

Advies Woonbehoefte-aankondiging

5 februari 2015 - In het tweede kwartaal brengt de raad zijn advies ‘Woonbehoefte’ uit. De inschattingen van de toekomstige woningbehoefte spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding en de monitoring van het woningbouwbeleid van het Rijk. Deze inschattingen zijn met gr ...

Eerste digitale magazine- Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving

3 februari 2015 - Op 30 januari 2015 heeft de raad de ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’ gepresenteerd tijdens de conferentie ‘ Connecting the dots ’ in Utrecht. Het is de eerste keer dat de raad een publicatie alleen digitaal aanbiedt en geen gedruk ...

Pagina's