Nieuws

31 nieuwsberichten

Wetsvoorstel aangenomen: één Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

20 januari 2012 - De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de instelling van een adviescollege voor het fysieke domein, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI). De RLI gaat werken op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van I&M, EL&I en BZK. D ...

Pagina's