Krijn Poppe

drs. K.J. (Krijn) Poppe

raadslid
Portret Krijn
Curriculum vitae

Krijn Poppe (1955) is sinds 2016 lid van de Rli. Hij was tot zomer 2020 research manager en senior economist bij Wageningen Economic Research (WUR). Zijn werk richtte zich vooral op beleidsrelevant onderzoek en advies aan de Nederlandse overheid en aan de Europese Commissie. In de periode 2009-2011 was hij Chief Science Officer van het toenmalige ministerie van LNV. Hij is mede-eigenaar van een akkerbouwbedrijf en geeft incidenteel advies aan diverse organisaties. 

linkedin.com/in/krijnpoppe