Erik Verhoef

prof. dr. E.T. (Erik) Verhoef

raadslid
Portret Erik Verhoef
Curriculum vitae

Erik Verhoef (1966) is sinds 2020 lid van de Rli. Hij is voltijds hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Hij vervult onbezoldigde nevenfuncties als lid van de Raad van advies Verkeers- en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat, Fellow van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, lid van de raad van toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, boegbeeld van de NWA Route Logistiek en Transport, en als Adjunct Professor bij de Beijing Jiaotong University.

linkedin.com/in/erik-verhoef