Hanna Tolsma

prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

raadslid
Portretfoto
Curriculum vitae

Hanna Tolsma (1980) is sinds 2023 lid van de Rli. Zij is hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht bij de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij vervult onbezoldigde nevenfuncties als rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord- Nederland en lid en plaatsvervangend voorzitter bij de bezwaarschriftencommissie van VWS.

linkedin.com/in/hanna-tolsma