Jeroen Niemans

drs. J.H.L.H. (Jeroen) Niemans

raadslid
Portretfoto
Curriculum vitae

Jeroen Niemans (1979) is sinds 2023 lid van de Rli. Hij is planoloog en adviseur bij organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries. Hij vervult een bezoldigde nevenfunctie als lid van de programmaraad van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds creatieve industrie.

linkedin.com/in/jeroen-niemans