André van der Zande

em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande

raadslid
Portret Andre
Curriculum vitae

André van der Zande (1952) is sinds 2017 lid van de Rli. Hij was directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Hij vervult onbezoldigde nevenfuncties als vice-voorzitter van de Board van stichting Nature for Health (NFH) en als voorzitter van de Stichting Nationale Database Flora en Fauna (NDFF).

linkedin.com/in/andrevanderzande