André van der Zande

em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande

raadslid Rli
 Portretfoto André van der Zande
Curriculum vitae: 

André van der Zande (1952) was van januari 2011 tot augustus 2018 directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarvoor was hij werkzaam bij diverse grote kennisinstellingen waaronder Alterra en parttime Belvedère-hoogleraar Ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan de Wageningen Universiteit (2005-2009). In 2002 maakte hij de overstap naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). André van der Zande was tot 2007 directeur-generaal bij LNV en verantwoordelijk voor onder andere het plattelandsbeleid, natuur en biodiversiteit, mestbeleid en algemeen milieubeleid. Vanaf 2007 tot aan de fusie van LNV met het Ministerie van Economische Zaken was hij secretaris-generaal.