Jan Jaap de Graeff

ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff

voorzitter Rli
foto Jan Jaap de graeff
Curriculum vitae: 

Jan Jaap de Graeff (1949) is voorzitter van de raad. Hij is sinds 2012 lid van de Rli en vanaf 1 januari 2016 waarnemend voorzitter. Op 12 februari 2016 besloot het kabinet om hem voor te dragen als voorzitter voor de raadsperiode 2016-2020. Jan Jaap De Graeff was achtereenvolgens werkzaam bij de WRR, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en het bureau Milieu en Ruimtelijke ordening van de VNO/NCW. In de periode 1995-2003 was hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en van 2003 tot 2013 algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij vervult diverse nevenfuncties.