Niels Koeman

prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman

raadslid
Portretfoto
Curriculum vitae

Niels Koeman (1949) is sinds 2012 lid van de Rli. Hij was staatsraad bij Raad van State, advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht, en deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is thans werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur. Hiernaast vervult hij een onbezoldigde nevenfunctie als lid Expertisekring Klimaat Raad van State.