Twaalf Rli-adviezen samengevat in een online magazine voor Tweede Kamerleden

De Tweede Kamerleden voor de periode 2023 - 2027 zijn geïnstalleerd en gestart met hun werk. Om hen te informeren over de adviezen die de Rli de afgelopen jaren heeft gegeven, hebben wij het online magazine ‘Adviezen in beeld’ samengesteld. Hierin komen belangrijke en actuele vraagstukken aan bod, zoals milieukwaliteit, de woningbouwopgave, de zorg voor de natuur, de toekomst van het landelijk gebied, of de bereikbaarheid van dorpen en steden.

Adviezen in beeld met een compilatie van foto's uit de genoemde adviezen

In het magazine worden twaalf adviezen samengevat in beelden. Deze beelden schetsen op hoofdlijnen de betreffende problematiek en de oplossingsrichtingen die de Rli heeft aangedragen. Met het magazine hopen wij de Tweede Kamerleden te inspireren bij hun werk. Dit magazine is een uitbreiding op de magazines die we eerder voor nieuwe gemeenteraadsleden en provinciale statenleden maakten.

Lees hier het online magazine ‘Adviezen in beeld’ 

Voor meer informatie over het online magazine of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Bart Swanenvleugel, bart.swanenvleugel@rli.nl, 06 52012691.