Rli start advies over uitvoeringskracht in de leefomgeving

Hoe kan de uitvoeringskracht worden versterkt die nodig is om het voorgenomen beleid voor de grote opgaven in de leefomgeving (tijdig) te realiseren, en welke belemmerende en bevorderende factoren spelen daarbij een rol? Deze vragen staan centraal in het advies dat de Rli is gestart over uitvoeringskracht in de leefomgeving.

foto van de aanbouw van windmolens in een weids landschap

Er bestaan binnen en buiten de overheid steeds grotere zorgen over de vraag of overheden en hun uitvoeringsorganisaties, samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers, erin zullen slagen om alle beleidsplannen uit te voeren. Zijn we in staat om met elkaar voldoende ‘uitvoeringskracht’ te organiseren? De raad verwacht het advies in het najaar van 2023 uit te brengen.

Lees meer over het advies en plan van aanpak

Informatie of reactie

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Luc Boot, luc.boot@rli.nl, 06 1057 7495.