Rli geeft invulling aan nieuwe bestuurscultuur met advies over uitvoering leefomgevingsbeleid

Op 19 december 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘De uitvoering de baas: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving’ uit. Nederland staat voor grote opgaven in het domein van de leefomgeving. Sommige van deze opgaven spelen al decennia. En ze worden urgenter; het woord crisis valt dan ook steeds vaker. Hoewel er op tal van terreinen beleidsdoelen en maatregelen zijn geformuleerd, worden deze vaak niet, of niet op tijd, gerealiseerd. Zo blijven de grote maatschappelijke vragen van vandaag voortduren, om over het begin van een antwoord op de opgaven van morgen nog maar te zwijgen. De beleidsuitvoering hapert op steeds meer terreinen, met als gevolg dat de doelen en ambities van de overheid de laatste jaren maar heel beperkt worden gerealiseerd. Over dat gebleken gebrek aan uitvoering gaat dit advies. Dit advies richt zijn vizier op het (on)vermogen van de overheid en andere betrokken partijen om in de praktijk te realiseren wat beleidsmatig wordt afgesproken.

foto van de aanbouw van windmolens in een weids landschap

Het advies behelst een oproep om de beleidsontwikkeling en de uitvoeringspraktijk beter met elkaar in balans te brengen. Het advies wordt aangeboden aan de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie.

De raad doet in zijn advies aanbevelingen die kunnen bijdragen aan de door vele partijen besproken en gewenste ‘nieuwe bestuurscultuur’.

Lees meer over het advies ‘De uitvoering de baas: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving’

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Tim Zwanikken uitvoeringskracht@rli.nl of 06 5287 4404