Podcast: Financiering in transitie – ‘over pensioenfondsen gesproken’

Hoe kan de pensioensector bijdragen aan de overgang naar een duurzame economie? Pensioenfondsen hebben het geld om een sturende rol uit te oefenen. Toch wordt nog maar een klein deel van die miljarden duurzaam geïnvesteerd. Hoe kunnen zij hun duurzame financiering verbreden en versnellen? Over deze vragen gaat Lotte Sluiter in gesprek met Jeanet van Antwerpen, Rli-raadslid en voorzitter van de commissie die het advies 'Financiering in transitie' heeft voorbereid; Eloy Lindeijer, voormalig Chief Investment Manager bij PGGM en extern commissielid bij het advies en Anne Gram, pensioenfondsbestuurder en expert op het gebied van investeringen en duurzaamheid.

logo van podcast Finaciering in transitie, een beeld van een euro met daarbij een tractor, huis, vliegtuig, windmolen, bos en industrie

Deze aflevering is onderdeel van een tweeluik: de eerste aflevering gaat in op de rol van de banken bij de transitie naar een duurzame economie.

  1. Podcast: ‘Over pensioenfondsen gesproken’ 
  2. Podcast: ‘Over banken gesproken’

Meet-up ‘Financiering in transitie’ 14 februari - uitnodiging

Beide podcasts vormen de opmaat voor de meet-up op 14 februari die de Rli organiseert over zijn advies 'Financiering in transitie'.

Praat mee en meld je aan

Lees meer over het advies ‘Financiering in transitie’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja de Vries (katja.de.vries@rli.nl) 06 1536 9336 of Robert Ewing (robert.ewing@rli.nl) 06 1147 3127.