Rli start advies over duurzaamheidstransities en de financiële sector

De financiële sector speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidstransities die in de fysieke leefomgeving plaatsvinden. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders kunnen projecten en bedrijven financieren die bijdragen aan verduurzaming van bijvoorbeeld mobiliteit, landbouw, industrie en de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd lopen deze financiële instellingen financiële risico’s wanneer zij niet verduurzamen. De Rli is gestart met een advies hierover.

Illustratie van eurotekens waarvan 1 euro groen is ingekleurd en de andere geen kleur hebben

Centraal in het advies staat de vraag: Welke mogelijkheden heeft de overheid om de financiële sector zodanig te sturen dat niet-duurzame investeringen worden beperkt en investeringen in duurzaamheid worden bevorderd. In hoeverre is dat nodig, wenselijk en urgent? De raad verwacht het advies eind 2022 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Duurzaamheidstransities en de financiële sector’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Joris stok, projectleider: joris.stok@rli.nl of 06 1324 6502.