Rli brengt advies uit over de rol van woningcorporaties

Op 16 juni 2022 biedt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’ aan minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en het parlement aan. De nationale woningmarkt wordt gekenmerkt door serieuze problemen voor wat betreft de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Het is niet gemakkelijk: er zijn lange wachtlijsten voor huurwoningen en in de huur- en koopmarkt worden vaak (zeer) hoge prijzen gevraagd. Dit zorgt ervoor dat starters niet aan bod komen en doorstroming moeizaam is. Voor andere huishoudens geldt dat een groot deel van het inkomen op gaat aan woonlasten. De overheid heeft een zorgplicht voor wonen.

Foto van twee bewoners die de stoep vegen voor hun huis

In dit advies gaat de Rli in op de vraag of en op welke manier woningcorporaties kunnen bijdragen aan deze zorgplicht en welke overheidssturing daarbij past. De raad doet daartoe zes aanbevelingen aan de rijksoverheid.

Lees meer over het advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl of 06 2124 0809.