Reminder uitnodiging aanbieding advies over kernenergie

De Rli organiseert op 7 september 2022, van 9:30 tot 11.30 uur, een aanbiedingsbijeenkomst in Den Haag over zijn advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’. Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomst.

luchtfoto kerncentrale Borssele met windmolens, zonnenpanelen en industrie

Hoe sluiten beslissingen over kernenergie en het toekomstig energiesysteem op elkaar aan? Hoe kunnen vijf belangrijke waarden (energiezekerheid, betaalbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid) worden meegewogen in de besluitvorming over kernenergie en hoe betrek je burgers bij dit proces? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Peter Melis in gesprek Jan Jaap de Graeff (voorzitter van de Rli) en Emmy Meijers (Rli-raadslid). Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, neemt het advies in ontvangst en geeft een eerste reactie. Daarna zullen drie panelleden op het advies reflecteren: Pieter Boot (senior fellow Clingendael International Energy Programme), Laura de Vries (vicevoorzitter van de Jonge klimaatbeweging) en Sanne Akerboom (universitair docent Regulering en Governance van de Energietransitie aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling). Ed Nijpels, voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, geeft in een videoboodschap zijn reactie.

Over het advies

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de bouw van twee nieuwe kerncentrales wordt gefaciliteerd en dat kerncentrale Borssele langer open wordt gehouden. De Rli verwacht dat daarover in de komende jaren op verschillende momenten maatschappelijk en politiek debat zal plaatsvinden. In het verleden is toekomstbestendige besluitvorming over kernenergie lastig gebleken. Het is belangrijk dat de besluitvorming over de inzet van kernenergie minder grillig verloopt.

Komt u ook?

De Rli nodigt u graag uit om de bijeenkomst in Den Haag bij te wonen en deel te nemen aan de discussie. Aanmelden is noodzakelijk Mocht u niet fysiek aanwezig kunnen zijn dan kunt u meekijken via de (niet-interactieve) livestream.

Lees meer over het advies, de wijze van aanmelden en de bijeenkomst op onze eventpagina

Voor meer informatie over de bijeenkomst of het advies kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl tel: 06 21178802.

Het advies kunt u vanaf 7 september 2022 11.30 uur downloaden via www.rli.nl

Twitter mee met #kernenergie