Presentatie advies ‘Natuurinclusief Nederland’ op eindconferentie LIFE IP Deltanatuur

Op 7 september 2022 presenteerde André van der Zande (raadslid Rli) het advies 'Natuurinclusief Nederland' op de eindconferentie van Life IP Deltanatuur. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) nam het eindresultaat van zes jaar werken aan innovaties voor Deltanatuur in ontvangst: het Natuurwinstplan en Samen sturen op natuur. Donné Slangen, waarnemend DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied en voorzitter LIFE IP Deltanatuur, legde uit waarom hij de Rli had gevraagd om het advies Natuurinclusief Nederland tijdens deze conferentie te presenteren.

kaft van het advies met titel en datum en logo Rli en foto van een groepje mensen in het park op een bankje onder een boom die volop in bloesem staat

Samen sturen op natuur

Het eindresultaat van LIFE IP Deltanatuur en het Rli advies geven het eensluidende signaal dat we natuur in Nederland, land, water en biodiversiteit, een meer serieuze en betere plek moeten geven. Het verbinden van de hoofdboodschap van LIFE IP Deltanatuur, met de hoofdboodschap van het Rli-advies versterkt de kracht van de beide verhalen: de ecosysteembenadering van natuurwinst-denken en een minimumvereiste voor basiskwaliteit natuur moet de basis zijn voor gebiedsinrichting in Nederland.

Lees meer over het advies Natuur inclusief Nederland (maart 2022)

Impressie van de eindconferentie op 7 september 2022

De Engelse vertaling 'Nature-Inclusive Netherlands' van het Rli-advies is inmiddels ook beschikbaar.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Yvette Oostendorp: yvette.oostendorp@rli.nl tel: 06 27020642.