Podcast: Wat is een waardevol energiesysteem?

De energietransitie komt op gang. Maar naar wat voor soort energievoorziening werken we eigenlijk toe? We hebben het vaak over specifieke energiebronnen zoals biomassa, windenergie en kernenergie en hun voor- en nadelen. Maar de keuzes die we moeten maken gaan over veel meer dan alleen welke bronnen en technieken we wenselijk vinden. Voor het totale plaatje moeten we kijken naar het energiesysteem: het geheel van energiebronnen, infrastructuur om de energie op de juiste plek te krijgen en de energiemarkt. De opbouw van een toekomstbestendig en samenhangend energiesysteem vraagt om allerlei afwegingen. Waarden zoals energiezekerheid, veiligheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid helpen om deze te maken. Je moet ook goed nadenken over hoe je beslissingen maakt en hoe je mensen daarbij betrekt. Hoe komen we tot een waardevol energiesysteem waar mensen zich in kunnen vinden?

Illustratie van een landschap dat wordt verbouwt met een koe, een weg en de skyline van een stad met hijskraan en windmolen

In deze aflevering praat Quintin Wierenga met Emmy Meijers, raadslid bij de Rli en algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied, met Coby van der Linde, directeur Clingendael International Energy Programme (CIEP), en met Sanne Akerboom, universitair docent Regulering en Governance van de Energietransitie aan de Universiteit Utrecht.

Beluister nu de 7e aflevering over klimaat en energie van de podcastserie 'Nederland verbouwt in 7 vragen'.

Adviezen van de Rli over dit onderwerp vind je hier:

Podcastserie 'Nederland verbouwt in 7 vragen’

Dit is de laatste van zeven podcasts in de serie 'Nederland verbouwt in 7 vragen’. De Rli bracht deze serie uit naar aanleiding van zijn 10-jarig bestaan. Voorgaande afleveringen gingen over ruimtelijke ordening, landbouw, natuur, wonen, digitalisering en mobiliteit. Zij beogen antwoorden te geven op vragen van alledag, die opkomen naar aanleiding van de grote transities die zich bij elk van de besproken thema's voordoen. Jan Jaap de Graeff, voorzittter Rli: “Daarmee is deze serie een mooie staalkaart geworden van onderwerpen die in de afgelopen tien jaar in onze adviezen aan de orde zijn geweest. De serie geeft een mooi beeld van de rol die de Rli wil spelen: beleidsvorming én het maatschappelijke debat vooruithelpen. En met deze podcasts, aanvullend aan onze adviezen, bereikt de Rli bovendien een nieuwe doelgroep, met name jonge mensen.” In de beschrijvingen van de podcasts op onze website staat aangegeven welke adviezen de Rli heeft uitgebracht over de betreffende onderwerpen.

De serie ‘Nederland verbouwt in 7 vragen’ werd gerealiseerd door NAP1 Podcasts in samenwerking met de Rli.