Kabinetsreactie op advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’

Op 16 juni 2022 stuurde de minister Christianne van der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’ naar de Tweede Kamer. De reactie is samen met de reactie op de Agenda Natuurinclusief 1.0 verstuurd. Die Agenda is opgesteld door vijf partijen: het Interprovinciaal Overleg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het Ministerie van LNV.

cover advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’

De natuur dient volgens het advies van de raad een veel belangrijker plaats te krijgen in de samenleving. Het kabinet onderschrijft in zijn reactie op het advies deze hoofdboodschap en constateert dat het advies van de raad in veel opzichten mooi aansluit op de Agenda Natuurinclusief. De hoofdboodschap van het Rli-advies klinkt ook krachtig door in de reactie van de minister op de Agenda Natuurinclusief.
De raad heeft vier oplossingsrichtingen uitgewerkt om invulling te geven aan de totstandkoming van natuur overal en voor iedereen. In de kabinetsreactie wordt op elke afzonderlijke aanbeveling van de raad gedetailleerd ingegaan en wordt meteen een aantal concrete acties genoemd, die naar aanleiding van de aanbevelingen genomen gaan worden.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’

Lees de kabinetsreactie op de 'Agenda Natuurinclusief'

Lees de 'Agenda Nederland Natuurinclusief 1.0'

Lees meer over het advies ‘Natuurinclusief Nederland: natuur overal en voor iedereen’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Yvette Oostendorp: Yvette.oostendorp@rli.nl , tel. 06 27020642.