Kabinet stelt Evaluatiecommissie Omgevingswet in onder voorzitterschap van Hetty Klavers. De leden Niemans en Tolsma treden tevens toe tot de Rli

De ministerraad heeft op 23 december 2022 de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) ingesteld. De commissie bestaat uit acht leden, inclusief voorzitter. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloot in 2021 om een onafhankelijke commissie voor de evaluatie van de Omgevingswet in te stellen. Deze commissie zal worden ondersteund door het stafbureau van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli krijgt ook zelf een adviserende taak bij de evaluatie van de Omgevingswet. Daarom wordt de raad tot de eerste wetsevaluatie over vijf jaar tijdelijk uitgebreid met twee leden van de EcO. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking.

Beeld van een rivier

De Evaluatiecommissie Omgevingswet start zijn werkzaamheden op 1 januari 2023 en bestaat uit de volgende leden:
•    Ir. Hetty Klavers – voorzitter. Zij is dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland.
•    Prof. dr. mr. Frank Groothuijse. Hij is hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht, Universiteit Utrecht.
•    Prof. dr. Michiel Herweijer. Hij is voormalig hoogleraar bestuurskunde Radboud Universiteit Nijmegen en RUG.
•    Drs. Jeroen Niemans. Hij is planoloog en adviseur bij organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries.
•    Prof. mr. Marleen van Rijswick. Zij is hoogleraar Europees en nationaal waterrecht, Universiteit Utrecht.
•    Ir. Sarah Ros.  Zij is zelfstandig bestuursadviseur.
•    Prof. dr. mr. Hanna Tolsma. Zij is hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht bij de Rijksuniversiteit te Groningen.
•    Mr. Wienke Zwier. Zij is advocaat bij AKD.

Taakomschrijving evaluatiecommissie

De EcO krijgt drie taken: advisering over de inrichting van de monitoring, het jaarlijks reflecteren op de werking van de Omgevingswet op basis van de monitoringsrapportage en eigen signalen uit de praktijk, en evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de wet na vijf jaar.

Hanna Tolsma en Jeroen Niemans treden toe tot de Rli

De Rli krijgt als taak om beleidsmatig en strategisch advies uit te brengen over de Omgevingswet op basis van evaluatierapporten van de Evaluatiecommissie Omgevingswet. Daarvoor worden de EcO-leden Jeroen Niemans en Hanna Tolsma bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De ministerraad heeft daarmee eveneens ingestemd. De benoeming start per 1 januari 2023 en geldt in eerste instantie voor de rest van de lopende raadsperiode van de Rli (1 augustus 2024). De Rli bestaat hierdoor uit twaalf leden inclusief de voorzitter en twee junior-raadsleden.

Lees meer over de samenstelling van de raad

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Hillebrand, 06 15359234 ron.hillebrand@rli.nl